ΙΣΤΟΡΙΑ


-->  Διαδραστική επανάληψη στην Ιστορία της Δ' τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

1.  Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
2.  Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
3.  Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
4.  Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

5.  Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6.  Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7.  Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8.  Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9.  Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική 
10.  Το παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

13.  Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14.  Οι Δήμοι αναστατώνουν την Πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"
15.  Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16.  Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
-->  Επανάληψη στην ενότητα Γ'

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

17.  Οι γείτονες των Βυζαντινών
18.  Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19.  Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20.  Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21.  Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22.  Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23.  Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24.  Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
25.  Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26.  Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών


ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ':  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

28.  Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29.  Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α.  Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β.  Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31.  Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' , τον Παλαιολόγο
32.  Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33.  Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34.  Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35.  Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
-->  Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Λίγο πριν το τέλος  (εφαρμογές, σύνοψη) 

36.  Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ