Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη...

Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη, η οποία μάλιστα έχει καταγραφεί και στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, ως η μεγαλύτερη πραγματική λέξη του κόσμου;

Περιέχεται στην κωμωδία "Εκκλησιάζουσες" του μεγάλου αρχαίου Έλληνα Αριστοφάνη.

Ο Αριστοφάνης, για να περιγράψει ένα φαγητό, δημιούργησε μια σύνθετη λέξη η οποία αποτελείται από 27 συνθετικά που περιλαμβάνουν 78 συλλαβές. Η λέξη αποτελείται από 172 γράμματα (!!!).

Το καλύτερο είναι ότι στην παράσταση, η λέξη προφέρεται με μία ανάσα...

Μπορείς να την πεις;

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιο-

λιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυο-

νοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών

  

(φαντάζεσαι να έχεις τη δυνατότητα να παραγγείλεις αυτό το φαγητό σε ένα εστιατόριο;)