Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η μάχη του Ματζικέρτ σε παζλ...

Συμπλήρωσε το παζλ για να δεις σε σκίτσο τη μάχη του Ματζικέρτ και τον Αλπ Αρσλάν να μάχεται με Βυζαντινούς στρατιώτες.

Πέρασε με το ποντίκι πάνω από το πλαίσιο (χωρίς κλικ) και περίμενε να "φορτώσει" το παζλ