Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Να τα πούμε; "Τρίγωνα κάλαντα"...

Και πάλι από τους ίδιους μαθητές (Στ' τάξη 2006 - 2007) ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο τραγούδι: Τα "τρίγωνα κάλαντα"