Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ομώνυμα - Παρώνυμα...

Μάθαμε πως υπάρχουν στη γλώσσα μας λέξεις που ακούγονται ακριβώς το ίδιο αλλά έχουν διαφορετική ορθογραφία και σημασία (Ομώνυμα) και ότι υπάρχουν και άλλες λέξεις που ακούγονται σχεδόν το ίδιο και έχουν επίσης διαφορετική σημασία (Παρώνυμα).

Ας δούμε, λοιπόν, τι γράφει και το βιβλίο γραμματικής γι' αυτές τις σημασίες των λέξεων...