Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Τα Αριθμητικά (επίθετα και ουσιαστικά)...

Τα Αριθμητικά, μέσα από το νέο βιβλίο γραμματικής (το "αόρατο", μια και "μαύρα μάτια" κάνουμε να το δούμε...)

Διαβάζουμε πολύ καλά όλες τις σελίδες και, κυρίως, τα σημεία "Τι θα θυμάμαι για... τα αριθμητικά" και "Τι να θυμάμαι όταν γράφω" (η τελευταία εικόνα)