Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ο διακόπτης...

Στο Φ.Ε. 7 μάθαμε για τη χρήση του διακόπτη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Χρησιμοποιούμε τους διακόπτες στην καθημερινή μας ζωή για να ανοίγουμε ή να κλείνουμε εύκολα ένα κύκλωμα. Ας τα δούμε όλα (θεωρία, χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις των εργασιών) στην επόμενη παρουσίαση...