Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Πότε ανάβει το λαμπάκι...

Φ.Ε.3 στη φυσική και στην παρουσίαση που ακολουθεί...