Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Διαδραστική εξάσκηση στις ενότητες 33-36 της Ιστορίας...

Μια καλή εξάσκηση στην επανάληψη των κεφαλαίων 33 - 36 στην Ιστορία (για να γράψουμε καλά στο τεστ) προσφέρουν οι on-line εργασίες από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας και τον συνάδελφο Γρηγόρη Τάσιου.

Αρκεί ένα κλικ σε καθεμιά από τις επόμενες ενότητες: