Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

Σχεδιάγραμμα Ιστορίας: "2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους"

Και το δεύτερο μάθημα ιστορίας σε σχεδιάγραμμα, για ευκολότερη οργάνωση και κατανόηση...
http://www.stintaxi.com/uploads/1/3/1/0/13100858/hist-e-2-v2.pdf
(κλικ στην εικόνα, για να ανοίξει στην κανονική της διάσταση)