Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Περιήγηση στην αρχαία Ρώμη...

Όταν η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία της Ιστορίας, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Μέσα από τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων μπορούμε να περιηγηθούμε εικονικά στην αρχαία Ρώμη.

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, την πόλη - θρύλο, την πρωτεύουσα της πανίσχυρης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να κάνουμε κλικ στις εικόνες που ακολουθούν...

               Άποψη του κέντρου          Η περιοχή γύρω από          Το Κολοσαίο και το
                     της Ρώμης                    το Circus Maximus          άγαλμα του θεού Ήλιου

                Ρωμαϊκός δρόμος              Άποψη της Ρώμης        Δρόμος με πολυκατοικίες

               Η ρωμαϊκή αγορά              Η ρωμαϊκή αγορά με           Πολυκατοικίες γύρω
                                                       το λόφο του Καπιτωλίου      από το Circus Maximus

            Άποψη της Ρώμης από           Άποψη προς το             Ο Κολοσσός του Ήλιου
               τον Παλατίνο λόφο              Circus Maximus           η αψίδα του Κωνσταντίνου
                                                                                                και ο ναός της Αφροδίτης
πηγή: