Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

"Ταξίδι" στα μόρια ενός τσιμεντόλιθου...

Στη φυσική μάθαμε ότι η ύλη αποτελείται από μόρια και άτομα.

Στο επόμενο βίντεο θα "ταξιδέψουμε" στο εσωτερικό ενός ...τσιμεντόλιθου !!! Κι αυτό θα γίνει μεγεθύνοντας κάθε φορά ένα τμήμα της επιφάνειας. Ο αριθμός κάτω δεξιά στο βίντεο (με το χ μπροστά του) μας δείχνει πόσες φορές έχουμε κάνει μεγέθυνση...

Προσοχή! Μην μπερδευτεί κανείς! Όσο κι αν φαίνεται ότι μπαίνουμε προς το εσωτερικό του τσιμεντόλιθου, στην πραγματικότητα είμαστε πάντοτε στην επιφάνειά του...

Στο τέλος του βίντεο, το "ταξίδι" γίνεται αντίστροφα...