Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Διαδραστικός χάρτης των κυριότερων Σταυροφοριών...

Οι Σταυροφορίες ήταν εκστρατείες των χριστιανικών εθνών της Δύσης, που πραγματοποιήθηκαν από το τέλος του 11ου αι. μέχρι το τέλος του 13ου αι. μ.Χ. για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Ο αρχικός αυτός σκοπός κατάντησε με τον καιρό ένα απλό πρόσχημα για την οικονομική και θρησκευτική κατάκτηση της Ανατολής. Οι εκστρατείες αυτές ονομάστηκαν Σταυροφορίες, γιατί όλοι οι πολεμιστές έφεραν το σημείο του σταυρού στο στήθος ή στον ώμο τους.

Στον διαδραστικό χάρτη που ακολουθεί καταγράφεται η πορεία των Σταυροφόρων σε πέντε Σταυροφορίες: Στην 1η, στην 3η, στην 4η, στην 7η και στην 8η.

(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στο διαδραστικό χάρτη)
πηγή:
Δάσκαλος Κ.