Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

"Τα θετικά και τα αρνητικά της τηλεόρασης" (εργασία σε PowerPoint)...


Η Εύα από την τάξη μας έφτιαξε μια ωραία παρουσίαση με μερικά από τα θετικά και τα αρνητικά της τηλεόρασης και μας συμβουλεύει για το πώς πρέπει να τη χρησιμοποιούμε...