Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

"Το κάστρο του Μιστρά" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Ευγενίας από την τάξη μας...