Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Τα Hertz στον ήχο...

Ο ήχος διαδίδεται με παλμικές κινήσεις μορίων. Ο αριθμός των παλμών σε ένα δευτερόλεπτο (στους οποίους υποβάλλονται τα μόρια του αέρα) λέγεται συχνότητα του ήχου. Λέμε για παράδειγμα: συχνότητα 5.000 παλμοί ανά δευτερόλεπτο (ή πιο σωστά, 5.000 Hertz). Όσο περισσότερα είναι τα Hertz (οι παλμοί), τόσο πιο οξύς είναι ο ήχος.

Θες να ακούσεις ήχους με διαφορετικές ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο ή αλλιώς με διαφορετικά Hertz; Θες να δονήσεις τον αέρα γύρω από τα ηχεία του υπολογιστή σου 100 φορές το δευτερόλεπτο; Μήπως να τον δονήσεις 1.000 φορές; Ή μήπως 10.000 φορές; Δεν έχεις παρά να κάνεις κλικ στους επόμενους αριθμούς...

100 Hertz            200 Hertz          500 Hertz           1.000 Hertz

2.000 Hertz             5.000 Hertz             10.000 Hertz