Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

"Το δεσποτάτο του Μιστρά" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία του Σπύρου Δ. από την τάξη μας...