Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Η Καστροπολιτεία του Μυστρά...

Η Καστροπολιτεία του Μυστρά είναι το θέμα ενός ολόκληρου διαδικτυακού αφιερώματος του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για "τη θεοφρούρητο χώρα του Μυζηθρά", το τελευταίο λίκνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βρίσκονται εδώ.

Από τη συγκεκριμένη σελίδα επιλέξαμε δύο ωραία παιχνίδια - δραστηριότητες. Το πρώτο αφορά ολόκληρη την καστροπολιτεία και παρέχει γνώσεις για τα πιο σημαντικά κτίριά της. Το δεύτερο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο χτίζονταν τα κτίρια.πηγή:
www.culture.gr