Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης...

Πληροφορίες και πολλές ψηφιακές αναπαραστάσεις για τον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Μαζί και φωτογραφίες για ό,τι έχει απομείνει σήμερα...