Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Το Μέγα (Ιερό) Παλάτιον της Κωνσταντινούπολης...


Και το Παλάτι των βυζαντινών αυτοκρατόρων, μαζί με αρκετούς από τους χώρους του, σε ψηφιακές απεικονίσεις.