Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης...

Μία από τις ενέργειες του Αρκάδιου και του γιου του Θεοδόσιου Β' προκειμένου να προστατέψουν την Πόλη, ήταν να φτιάξουν νέα τείχη, και από την πλευρά της στεριάς αλλά και από την πλευρά της θάλασσας. Τα τείχη αυτά (που τα λέμε "Θεοδοσιανά") ήταν αδιαπέραστα και προστάτεψαν αποτελεσματικά την Κωνσταντινούπολη πολλές φορές στα χρόνια που ακολούθησαν.

Πολλές πληροφορίες και ψηφιακές αναπαραστάσεις των τειχών της Κωνσταντινούπολης, στην επόμενη παρουσίαση. Μαζί και φωτογραφίες των τειχών όπως είναι σήμερα (τουλάχιστον τα μέρη εκείνα των τειχών που σώζονται μέχρι σήμερα).
 
(για έναρξη, κλικ στο "Click to Play". Για μετακίνηση κλικ στα διπλά βελάκια ή στα δεξιά της οθόνης
για fullscreen κλικ στα 4 βελάκια κάτω δεξιά και πλήκτρο Esc για έξοδο)