Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Η Διώρυγα της Κορίνθου...

Η Διώρυγα της Κορίνθου ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο, στη θέση του Ισθμού της Κορίνθου. Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1880-1893, έργο του έλληνα μηχανικού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη.
 
Η ιδέα της διώρυγας υπήρχε ήδη από την εποχή του Κορίνθιου τύραννου Περίανδρου, το 602 π.Χ. Ο πρώτος που προσπάθησε την υλοποίησή του ήταν ο Νέρων, το 66 μ.Χ., σε σχέδια του Ιούλιου Καίσαρα και του Καλιγούλα. Μετά το θάνατο του Νέρωνα, συνέχισε την προσπάθεια ο Ηρώδης ο Αττικός, ο οποίος όμως την εγκατέλειψε.

Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, ανέθεσε τη σχετική μελέτη για την κατασκευή σε ειδικό μηχανικό. Το κονδύλι, όμως, των 40 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων που κρίθηκε αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου, δεν μπορούσε να εξευρεθεί, και έτσι η προσπάθεια του κυβερνήτη εγκαταλείφθηκε. Οι εργασίες για τη διώρυγα άρχισαν το 1880, αλλά λόγω έλλειψης κεφαλαίων το έργο ολοκληρώθηκε το 1893.

Η διώρυγα έχει μήκος 6.346 μ., πλάτος στην επιφάνεια της θάλασσας 2 4,6 μ, στο βυθό της  21,3 μ, ενώ το βάθος της κυμαίνεται από 7,50 έως 8 μ.

Περισσότερες ιστορικές φωτογραφίες εδώ                                                                                       πηγή κειμένου: