Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες...

Υπάρχουν στη γλώσσα μας επίθετα εύκολα και άλλα λιγότερο εύκολα. Μερικά από αυτά (τα κάπως δύσκολα) είναι όσα τελειώνουν σε -ης, -ης, -ες.

Ας κάνουμε μια μικρή διαδραστική εξάσκηση, ώστε να τα μάθουμε ακόμα καλύτερα. Επιλέγουμε κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις και πατάμε "Έλεγχος" για να δούμε τι πετύχαμε. Συνεχίζουμε πατώντας =>

Πηγή:

Τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες τα βρίσκουμε και στη νέα μας γραμματική
στη σελίδα 104 από τη μέση της σελίδας και κάτω