Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Το έπος του 1940 (β' μέρος)...

πηγή:
youtube

Τα υπόλοιπα μέρη...:
α' μέρος                         γ' μέρος                         δ' μέρος