Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Μαθηματικά: "Κεφάλαιο 9: Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς"...

Σύγκριση δεκαδικών (και φυσικών) αριθμών μεταξύ τους στην επόμενη παρουσίαση. Εδώ θα θυμηθούμε:

1. Πώς συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς (ή και φυσικούς) μεταξύ τους
2. Πώς παρεμβάλλουμε αριθμούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή σε φυσικούς.

Για την έντυπη μορφή του υλικού εδώ και για κατέβασμα και εκτύπωση εδώ

(για έναρξη, κλικ στο "Click to Play". Για μετακίνηση κλικ στα διπλά βελάκια ή στα δεξιά της οθόνης
για fullscreen κλικ στα 4 βελάκια κάτω δεξιά και πλήκτρο Esc για έξοδο)