Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Σχεδιάγραμμα Ιστορίας: "5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας"

http://www.stintaxi.com/uploads/1/3/1/0/13100858/hist-e-5-v2.pdf