Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Το έπος του 1940 (γ' μέρος)...

πηγή:
youtube

Τα υπόλοιπα μέρη...:
α' μέρος                         β' μέρος                         δ' μέρος