Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Μαθηματικά: "Κεφάλαιο 11: Η έννοια της στρογγυλοποίησης"...

Μαθαίνουμε για τη στρογγυλοποίηση μέσα από την παρουσίαση που ακολουθεί, και πιο συγκεκριμένα για:

α. Πότε κάνουμε στρογγυλοποίηση
β. Πότε ΔΕΝ κάνουμε στρογγυλοποίηση
γ. Πώς κάνουμε στρογγυλοποίηση (τεχνικές)
δ. Παραδείγματα στρογγυλοποίησης σε φυσικούς και σε δεκαδικούς αριθμούς.

Σε έντυπη μορφή το υλικό βρίσκεται εδώ και για κατέβασμα και εκτύπωση εδώ

(για έναρξη, κλικ στο "Click to Play". Για μετακίνηση κλικ στα διπλά βελάκια ή στα δεξιά της οθόνης
για fullscreen κλικ στα 4 βελάκια κάτω δεξιά και πλήκτρο Esc για έξοδο)