Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας...

Ολόκληρη η Ελλάδα χωρίζεται σε 9 μεγάλες περιοχές, που ονομάζονται Γεωγραφικά Διαμερίσματα. Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει με φυσικά (γεωμορφολογικά) ή ιστορικά κριτήρια. Τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα δεν έχουν σύστημα διοίκησης, ούτε υπάρχει κάποιος υπεύθυνος γι' αυτά. Απλώς, τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε καταγωγή ανθρώπων (Μακεδόνας, Ηπειρώτης, κ.ά.), προέλευση προϊόντων (κηπευτικά Κρήτης), κ.ο.κ.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκταση των Γεωγραφικών Διαμερισμάτων και τον πληθυσμό τους (απογραφή 2001), κλικ στην επόμενη εικόνα...

(κλικ για μετάβαση στην εφαρμογή)

Για εξάσκηση στα Γεωγραφικά Διαμερίσματα κλικ εδώ για το παιχνίδι που υπάρχει σε προηγούμενη ανάρτηση