Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Τα παραθετικά των επιθέτων...

Τα παραθετικά των επιθέτων τα γνωρίσαμε μέσα από το βιβλίο της γλώσσας, από το βιβλίο της (παλιάς) γραμματικής, αλλά και με επιπλέον εργασίες. Ας τα δούμε και μέσα από το νέο βιβλίο γραμματικής στο οποίο παρουσιάζονται πολύ ωραία.

                    σελίδα 1                                                                 σελίδα 2   

          
                                σελίδα 3                                                                 σελίδα 4

σελίδα 5
(κλικ στις εικόνες για να ανοίξουν στο κανονικό τους μέγεθος)