Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Σχεδιάγραμμα Ιστορίας: "16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας"

http://www.stintaxi.com/uploads/1/3/1/0/13100858/hist-e-16-v2.pdf