Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Διαδραστικές ασκήσεις για τη "Στάση του νίκα"...

Πόσο καλά έμαθες για τη "Στάση του νίκα"; Μπορείς να το ελέγξεις κάνοντας τις δύο επόμενες διαδραστικές ασκήσεις.

Στην πρώτη, τοποθετείς τα γεγονότα σε χρονική σειρά, κάνοντας κλικ με το ποντίκι στις αντίστοιχες φράσεις.

Στη δεύτερη, συμπληρώνεις τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στο πλαίσιο (για μεγαλύτερη ευκολία μπορείς να κάνεις "αντιγραφή" και "επικόλληση")


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1   (τα γεγονότα σε χρονική σειρά)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2   (συμπλήρωση κενών)
πηγή: