Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Διαδραστική εξάσκηση στην περίοδο του Ιουστινιανού...

Μια πολύ καλή διαδραστική εξάσκηση στα κεφάλαια 13-16 της ιστορίας (Το βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει) προσφέρουν οι επόμενες δραστηριότητες. Κάνε κλικ και ακολούθησε τις οδηγίες.

Συμβουλή: Στις δραστηριότητες συμπλήρωσης κενών μπορείς να κάνεις αντιγραφή-επικόλληση τις λέξεις που θα βρεις στο πάνω μέρος
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - Κεφάλαιο 13 (συμπλήρωση κενών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 14 (συμπλήρωση κενών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 - Κεφάλαιο 14 (αντιστοίχιση)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - Κεφάλαιο 14 (χρονική σειρά)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 - Κεφάλαιο 15 (συμπλήρωση κενών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 - Κεφάλαιο 16 (συμπλήρωση κενών)
πηγή: