Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Θερμοκρασία και θερμόμετρο (κινούμενα σχέδια)...

Δείτε σε κινούμενα σχέδια όλο το Φύλλο Εργασίας 1 για τη θερμοκρασία και τις αισθήσεις, καθώς επίσης και για το πώς εργάστηκε ο Kέλσιους για να εφεύρει το θερμόμετρο (παρακάμπτουμε λίγο την αρχή).