Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Θερμοκρασία και Θερμότητα (παρουσίαση)...

Το ΦΕ 2 από το κεφάλαιο της θερμότητας παρουσιάζεται μέσα από ακόμα μία εξαιρετική παρουσίαση του συνάδελφου Γρηγόρη Ζερβού. Όλη η θεωρία, περισσότερες πληροφορίες και, βέβαια, οι απαντήσεις των εργασιών.