Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Μετατροπές ύλης: Τήξη και Πήξη...

Όταν ένα στερεό υλικό, το οποίο δέχεται ενέργεια, μετατρέπεται σε υγρό, τότε το φαινόμενο αυτό ονομάζεται τήξη. Για παράδειγμα, όταν ο πάγος δέχεται θερμότητα, μετατρέπεται σε νερό.

Αντίστροφα, όταν ένα υγρό υλικό, το οποίο χάνει ενέργεια, μετατρέπεται σε στερεό, τότε το φαινόμενο αυτό λέγεται πήξη. Για παράδειγμα, όταν το νερό χάνει θερμότητα (πχ. βάζοντας το στην κατάψυξη), μετατρέπεται σε πάγο.

Στην επόμενη παρουσίαση του συνάδελφου Γρηγόρη Ζερβού, βλέπουμε τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης, όπως τα μάθαμε στο σχολικό βιβλίο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αριθμοί στους πίνακες είναι ενδεικτικοί, καθώς στα πειράματα της τάξης βρήκαμε ελαφρώς διαφορετικές μετρήσεις (κυρίως στους χρόνους).

Μαζί με τη θεωρία, στην παρουσίαση υπάρχουν και πληροφορίες καθώς και οι απαντήσεις των εργασιών.