Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Διαδραστική άσκηση για την επέκταση της αυτοκρατορίας στα χρόνια του Ιουστινιανού....

Πόσο καλά έμαθες για την επέκταση της αυτοκρατορίας στα χρόνια του Ιουστινιανού; Μπορείς να το ελέγξεις κάνοντας την επόμενη διαδραστική άσκηση.

Στην άσκηση συμπληρώνεις τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στο πλαίσιο (για μεγαλύτερη ευκολία μπορείς να κάνεις "αντιγραφή" και "επικόλληση")


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   (συμπλήρωση κενών)
πηγή: