Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

"Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη" (παρουσιάσεις)...