Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

"Το ελληνικό σχολείο παλιότερων χρόνων" (εργασία σε PowerPoint)...

Πώς να ήταν άραγε το σχολείο που πήγαιναν οι παπούδες και οι γιαγιάδες; Είχε μεγάλες διαφορές με το δικό μας σήμερα; Και οι μαθητές και οι μαθήτριες; Πώς ήταν; ε;

Δείτε την παρουσίαση που επιμελήθηκε η Πατρίτσια από την τάξη μας. Έπειτα δείξτε τη στον παππού και στη γιαγιά (ή περιγράψτε τη) και συζητήστε μαζί τους για τα δικά τους σχολικά χρόνια. Είναι σίγουρο ότι θα συγκινηθούν και θα σας δώσουν μια αγκαλιά (κι αν είστε τυχεροί, μπορεί να σας δώσουν και κανένα ...χαρτζιλίκι)