Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Λίγο πριν το τέλος...

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της Ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μάθαμε φέτος πολλά και σημαντικά πράγματα. Γνωρίσαμε τη μετεξέλιξη μιας αυτοκρατορίας, την ανάπτυξη, την ακμή και την παρακμή της. Πριν φτάσουμε στην έσχατη στιγμή της, ας θυμηθούμε πολύ σύντομα όλη αυτή τη διαδρομή...

Καταρχήν, ας δούμε την εδαφική εξέλιξη της αυτοκρατορίας από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 μ.Χ.), μέχρι και τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο (1453 μ.Χ.). Ο επόμενος χάρτης (σε κίνηση) παρουσιάζει τα σημαντικότερα χρονικά σημεία αυτής της εξέλιξης καθώς και τους αντίστοιχους αυτοκράτορες...


Στη συνέχεια, ας θυμηθούμε τα κυριότερα γεγονότα της χιλιόχρονης και πλέον περιόδου της αυτοκρατορίας χρησιμοποιώντας την επόμενη ιστορική γραμμή (κλικ στην εικόνα ή εδώ). Προσοχή! Για να μελετήσουμε σωστά τη γραμμή, παίρνουμε με τη σειρά τις μαύρες κάθετες γραμμές.


Και, τέλος, μια επισκόπηση όλων των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ακόμα και αυτών που δεν μάθαμε στην τάξη, και μάλιστα με ταξινόμηση σε δυναστείες! Κλικ εδώ.