Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Πώς ακούμε;

Ολόκληρη η διαδικασία της ακοής σε ένα animation. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, τα ηχητικά κύματα μέχρι να φτάσουν στον εγκέφαλο ΔΕΝ αποδίδουν ήχο. Ανακλώνται στο πτερύγιο, διαδίδονται στον ακουστικό πόρο και πάλλουν το τύμπανο. Με τη σειρά του το τύμπανο μεταφέρει την κίνηση στα οστάρια κι εκείνα στον κοχλία. Από εκεί, μέσω του ακουστικού νεύρου μεταφέρεται η πληροφορία στον εγκέφαλο, ο οποίος την αποκωδικοποιεί και "ακούει" τον ήχο.