Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

"Eurovision" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Πατρίτσιας από την τάξη μας...