Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

"Ανεξήγητα φαινόμενα: β' μέρος" (εργασία σε PowerPoint)...

Το β' μέρος της εργασίας της Εύας από την τάξη μας...Δείτε και το πρώτο μέρος της εργασίας: