Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

"Το μουσείο του Λούβρου" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Ευγενίας από την τάξη μας...