Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

"Παραδοσιακά φαγητά του κόσμου" (εργασία σε PowerPoint)...

Το β' μέρος της εργασίας της Αλεξάνδρας από την τάξη μας...Δείτε και το πρώτο μέρος της εργασίας: