Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

"Το Διάστημα" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Εύας από την τάξη μας...