Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

"Η Μουσική" (εργασία σε PowerPoint)...

Η εργασία της Ναταλίας από την τάξη μας...