Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Μαθηματικά: "Κεφάλαιο 39: Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων"...

Μετά από μια μικρή ξεκούραση, επιστρέφουμε στα κλάσματα και πιο συγκεκριμένα στις πράξεις μεταξύ τους.

Ξεκινάμε με την πρόσθεση και την αφαίρεση. Εδώ θα μάθουμε:
  • πώς προσθέτουμε και πώς αφαιρούμε κλάσματα
  • ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να γίνει η πρόσθεση και η αφαίρεση
  • πώς προσθέτουμε και πώς αφαιρούμε αριθμούς που έχουν διαφορετική μορφή μεταξύ τους (π.χ. κλάσματα με μεικτούς, με δεκαδικούς ή με φυσικούς)
Για την έντυπη μορφή του υλικού (κατέβασμα ή/και εκτύπωση) κλικ εδώ.