Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια...

Τελικά, σε όλα τα υλικά στη φύση, είτε είναι στερεά, είτε υγρά, είτε αέρια συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο: Όταν δέχονται ενέργεια (θερμότητα) διαστέλλονται, ενώ όταν δίνουν ενέργεια, συστέλλονται.

Ας δούμε στην επόμενη παρουσίαση τι συμβαίνει με τα αέρια και μαζί ας μελετήσουμε και τις απαντήσεις των εργασιών.

Προσοχή! Εκ παραδρομής, στην τελευταία σελίδα της παρουσίασης έχουν τοποθετηθεί αντίστροφα οι φράσεις "δίνει θερμότητα" και "παίρνει θερμότητα". Έτσι, η ορθή τοποθέτηση είναι αυτή που δείχνει η διπλανή εικόνα.