Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

"Τα ποτάμια της Ελλάδας" (εργασία σε PowerPoint): Μέρος β'...

Η εργασία της Αλεξάνδρας από την τάξη μας...